Rimini Street 是一家領先業界的獨立企業軟體支援服務提供商。我們的客戶得以享有最相關且即時的服務,並省去90%的總維護成本,進而將這些資金投注於驅動創新。

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo